Vedtægter

Kredsens vedtægter som de blev vedtaget på generalforsamlingen marts 2016.