AMR kreds 116

På skolerne vælges der i ulige årstal arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

AMR skal i samabejde med skolens ledelse sikre, at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser overholdes.